Bảo hiểm tài sản

Sản phẩm nổi bật

Không có sản phẩm nào.

Sản phẩm khác

Bảo hiểm toàn diện nhà ở
Bảo hiểm toàn diện nhà ở
Chỉ từ: 165.000 đ

Ngôi nhà là tài sản lớn, là thành quả tích lũy trong thời gian dài của bạn và gia đình. Thành quả đó sẽ bền lâu và tiếp tục phát triển nếu bạn luôn có những phương án để bảo vệ nó trước những rủi ro không lường trước được trong cuộc sống. Hãy tham gia Bảo hiểm toàn diện nhà ở chỉ từ 165.000đ/năm để luôn yên tâm với giải pháp bảo hiểm toàn diện cho Ngôi nhà của bạn. Bảo hiểm toàn diện nhà ở sẽ cùng gánh vác những tổn thất khi phát sinh rủi ro cho Ngôi nhà và các tài sản bên trong của bạn lên đến 600 triệu đồng/ năm.

Xem thêm