Đại hội hoàn tiền, ưu đãi giảm giá cho toàn bộ khách hàng

Hàng ngàn ưu đãi cho dành cho khách hàng mua bảo hiểm ngay hôm nay!

1. Tên chương trình khuyến mại: Đại hội hoàn tiền
2. Thời gian triển khai:
- Thời gian diễn ra chương trình 1/7/2022-30/9/2022
- Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi hết ngân sách.
3. Đối tượng: Thuê bao Viettel và ngoại mạng.
4. Nội dung khuyến mại: 
- Hoàn 20% giá trị giao dịch, tối đa 100.000 đồng/01 giao dịch khi mua bảo hiểm Ung Thư Vú Pinkcare, bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện PVI, Bảo hiểm Du lịch trong nước Bảo Long.
- Hoàn 100.000 đồng/01 giao dịch khi mua bảo hiểm TNDS ô tô Bảo Long, bảo hiểm TNDS ô tô MIC với giá trị giao dịch tối thiểu là 480.700 đồng.
- Hoàn 30.000 đồng/01 giao dịch khi mua bảo hiểm TNDS xe máy PTI, bảo hiểm TNDS xe máy Bảo Long với giá trị giao dịch tối thiểu là 60.000 đồng.
- Hoàn 15% giá trị giao dịch, tối đa 150.000 đồng/01 giao dịch khi mua bảo hiểm Tai nạn Bảo Tâm An, bảo hiểm màn hình điện thoại Bảo Việt, Bảo hiểm toàn diện Nhà ở PVI.
- Hoàn 10% giá trị giao dịch, tối đa 1.000.000 đồng/01 giao dịch khi mua bảo hiểm thân vỏ xe VNI.
- Hoàn 20% giá trị giao dịch, tối đa 100.000 đồng/01 giao dịch khi mua bảo hiểm hỗ trợ viện phí Bảo An Khang
Lưu ý:
- Khuyến mại sẽ được cộng vào tài khoản ViettelPay của KH trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ thời điểm thanh toán.
- Trường hợp Khách hàng không thanh toán qua tài khoản ViettelPay sẽ nhận được khuyến mại sau khi mở tài khoản ViettelPay trong vòng 07 ngày kể từ ngày thanh toán thành công và nhận được thông báo của Viettel.
- Một khách hàng được nhận tối đa 05 (năm) lần khuyến mại đối với từng loại bảo hiểm trong thời gian diễn ra chương trình.
- Không đồng thời áp dụng với chương trình khuyến mại khác trên cùng 1 giao dịch tại 1 thời điểm.
5. Hướng dẫn tham gia