Dành cho bạn

Sản phẩm nổi bật

Tin tức

Câu hỏi thường gặp

Quý khách có thể mua bảo hiểm bằng tài khoản ViettelPay, thẻ ATM nội địa và thẻ quốc tế (Visa, Mastercard, JCB)

Bạn có thể mua bảo hiểm cho người thân trong gia đình như bố, mẹ, vợ (chồng) và con cái.

Bảo hiểm điện tử là nền tảng bảo hiểm hợp tác giữa Viettel và các đơn vị bảo hiểm, được triển khai trên ứng dụng Epass nhằm cung cấp trải nghiệm hoàn toàn trực tuyến cho khách hàng từ việc đăng ký, quản lý hợp đồng và chứng nhận bảo hiểm đến yêu cầu bồi thường, nhận tiền chi trả bồi thường ngay trên di động.

Bước 1: Truy cập chức năng Bồi thường và tạo Yêu cầu bồi thường Bước 2: Chọn sản phẩm bảo hiểm đã mua trong danh sách để yêu cầu bồi thường và làm theo hướng dẫn Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bồi thường trên trong thời gian sớm nhất Bước 4: Xác nhận giá trị bồi thường với công ty bảo hiểm và nhận tiền chi trả bồi thường.